אירועים ביום 23/07/2018
23/07/2018
יום ב
09:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
09:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
10:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
10:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
11:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
11:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
12:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
12:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
13:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
13:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
14:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
14:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
15:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
15:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
16:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
16:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
17:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
17:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
18:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
18:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
19:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
19:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
20:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
20:00
כיתת אומן עם מאסטרו טיבריו סוארה
ימקא
23/07/2018
יום ב
20:00
ט"ו באב בעין יעל
מוזיאון עין יעל
23/07/2018
יום ב
20:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
21:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
23/07/2018
יום ב
21:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
אירועים ביום 24/07/2018
24/07/2018
יום ג
09:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
09:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
10:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
10:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
10:45
כנס נשי ובנות חב"ד - נשים משפיעות
מנורה מבטחים - תל אביב
24/07/2018
יום ג
11:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
11:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
15:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
15:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
16:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
16:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
17:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
17:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
17:30
כספיון
שרובר - תאטרון ירושלים
24/07/2018
יום ג
18:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
18:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
19:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
19:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
20:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
20:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
20:30
אני ירושלמי | יהורם גאון
בריכת הסולטן - י ר ו ש ל י ם
24/07/2018
יום ג
21:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
24/07/2018
יום ג
21:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
אירועים ביום 25/07/2018
25/07/2018
יום ד
09:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
09:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
10:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
10:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
11:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
11:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
12:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
12:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
13:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
13:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
14:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
14:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
19:00
ארמון הבדולח - בלט על הקרח
היכל הספורט העירוני אשקלון
25/07/2018
יום ד
22:00
ישי לוי | עוד היום
זאפה - ירושלים
אירועים ביום 26/07/2018
26/07/2018
יום ה
09:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
09:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
10:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
10:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
11:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
11:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
12:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
12:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
13:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
13:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
14:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
14:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
15:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
15:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
16:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
16:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
17:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
17:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
18:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
18:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
19:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
19:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
19:30
הפקת האופרה לה טרויאטה מאת ורדי
ימקא
26/07/2018
יום ה
20:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
20:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
20:30
מחוללות - חוגגים ט"ו באב בירושלים
אודיטוריום שוורץ - בנייני האומה
26/07/2018
יום ה
20:30
להקת המחול לריאל
שרובר - תאטרון ירושלים
26/07/2018
יום ה
21:00
רותם אבוהב
היכל התרבות מעלה אדומים
26/07/2018
יום ה
21:00
שלומי שבת מארח את עברי לידר ודיקלה - ענבה LIVE
ענבה LIVE - מודיעין
26/07/2018
יום ה
21:00
יסמין לוי - רק עוד לילה אחד, אורח: גיא זוארץ
מערת צדקיהו - עיר העתיקה
26/07/2018
יום ה
21:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
21:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
26/07/2018
יום ה
21:30
שחר חסון
בית שמואל
26/07/2018
יום ה
22:00
אריאל זילבר | מופע להקה
זאפה - ירושלים
אירועים ביום 27/07/2018
27/07/2018
יום ו
14:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
27/07/2018
יום ו
15:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
27/07/2018
יום ו
15:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
27/07/2018
יום ו
16:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
27/07/2018
יום ו
16:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
27/07/2018
יום ו
17:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
27/07/2018
יום ו
17:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
אירועים ביום 28/07/2018
28/07/2018
שבת
21:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
28/07/2018
שבת
21:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
28/07/2018
שבת
21:30
אסף יצחקי במופע סטנד אפ
בית שמואל
28/07/2018
שבת
21:30
שרים , מוצ"ש נחמו
הנרי קראון תיאטרון ירושלים
28/07/2018
שבת
21:30
חוה שרה ושלומי מנגן
שרובר - תאטרון ירושלים
28/07/2018
שבת
22:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
28/07/2018
שבת
22:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
אירועים ביום 29/07/2018
29/07/2018
יום א
09:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
09:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
10:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
10:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
11:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
11:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
12:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
12:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
13:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
13:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
14:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
14:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
15:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
15:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
16:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
16:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
17:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
17:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
18:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
18:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
19:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
19:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
20:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
20:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
20:30
גי וגו
בית הקונפדרציה - ירושלים
29/07/2018
יום א
20:30
פסטיבל הכליזמרים הבינלאומי מעלה אדומים
היכל התרבות מעלה אדומים
29/07/2018
יום א
21:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
29/07/2018
יום א
21:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
אירועים ביום 30/07/2018
30/07/2018
יום ב
09:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
09:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
10:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
10:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
11:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
11:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
12:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
12:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
13:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
13:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
14:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
14:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
15:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
15:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
16:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
16:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
17:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
17:00
מפצח האגוזים - בלט על הקרח
שרובר - תאטרון ירושלים
30/07/2018
יום ב
17:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
18:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
18:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
19:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
19:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
19:45
אולימפיאדת הילדים הבינלאומית - אירוע פתיחה
בריכת הסולטן - י ר ו ש ל י ם
30/07/2018
יום ב
20:00
מפצח האגוזים - בלט על הקרח
שרובר - תאטרון ירושלים
30/07/2018
יום ב
20:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
20:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
20:30
גי וגו
בית הקונפדרציה - ירושלים
30/07/2018
יום ב
21:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
30/07/2018
יום ב
21:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
אירועים ביום 31/07/2018
31/07/2018
יום ג
09:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
09:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
10:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
10:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
11:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
11:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
14:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
14:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
15:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
15:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
16:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
16:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
17:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
17:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
17:30
קופיקו - מלך הג'ונגל
שרובר - תאטרון ירושלים
31/07/2018
יום ג
18:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
18:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
19:00
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
19:30
אחלקרח - אשקלון
היכל הספורט העירוני אשקלון
31/07/2018
יום ג
20:30
מזמור לדוד - כליזמרים במגדל דוד
מוזיאון מגדל דוד - ירושלים
31/07/2018
יום ג
20:30
גי וגו
בית הקונפדרציה - ירושלים

סל קניות

ערוך